Attentie - dit is de acceptatie omgeving.
18-12-2013

Provincies realiseren digitale bouwsteen voor een betere leefomgeving

Door een grote gezamenlijke inspanning hebben provincies 3 december het grootste deel van de INSPIRE-datasets uit de Annex III geleverd. Daarmee is een mijlpaal behaald en weer een stap verder gezet in het beter vindbaar en bruikbaar maken van provinciale datasets voor Nederlandse en buitenlandse gebruikers. <lees verder>

 

Provincies bezitten een schat aan informatie over de leefomgeving. Een groot deel is al via het PGR te vinden. Nu zijn daar zo’n veertiental (technisch) geharmoniseerde basissets met gegevens over o.a. natuur, ruimtelijke ordening en leefomgeving aan toegevoegd en daarmee beschikbaar gemaakt voor gebruik door andere afdelingen binnen onze organisaties, andere overheden en derden. In intensieve samenwerking tussen betrokkenen vanuit provincies, centrale registers, de beheerder van de centrale voorziening die alle INSPIRE-datasets bevat, de leverancier van de INSPIRE-services, ProGideon en extern adviseurs is deze prestatie tot stand gekomen.

Voor gebruikers betekenen de INSPIRE-services een toevoeging op wat er al beschikbaar is. Het voordeel van de INSPIRE-services is dat een gebruiker kan vertrouwen op de beschikbaarheid (24x7), het landsdekkende karakter en de uitwisselbaarheid van de gegevens met dergelijke gegevens van andere dataproviders. In binnen- en buitenland. Dit maakt de weg vrij naar nieuwe toepassingen, waarbij gegevens geïntegreerd kunnen worden.

 

Dit is een resultaat van het interprovinciaal programma ProGideon

De INSPIRE-services zijn te vinden in het NGR.

Voor meer berichtgeving over INSPIRE, zie IPO-website.